SSV Executor podczas samotnej pacyfikacji Maruderów
Pierwszego Września 2344 roku ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#stellaris i no tak trochę #starwars (nie bijcie proszę)