Mireczki nie jest dobrze, trzeba będzie się ewakuować.
#mandalorian #starwars